Tájékoztató a kommunális adó bevezetéséről
Polgármesteri hivatal közleménye
Az önkormányzat gazdálkodásához nélkülözhetetlen források kiegészítése, Zugló biztonságának, közterületeink rendjének és a köztisztaságának zavartalan és magasabb színvonalon történő biztosítása érdekében Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2011 (XII.15.) számú rendeletével úgy döntött, hogy 2012. január 1-jétől bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját. A hozzájárulással egy élhetőbb és biztonságosabb Zugló kialakítását kívánjuk kialakítani.

Tisztelt Zuglói Polgár!

Az előző önkormányzati ciklusból Zuglóra maradt súlyos gazdasági örökség, valamint bevételkiesések hátrányosan érintették a kerület pénzügyi helyzetét. A költségvetési terv szigorú betartása, a magunk mögött tudott esztendő takarékossági intézkedései ellenére az önkormányzat gazdálkodása rendkívül nagy forráshiánnyal küzd. Bár kötelező
feladataink ellátása biztosított, mindannyiunk érdeke, hogy a közszolgáltatásokat minél magasabb színvonalon tegyük elérhetővé a kerület lakosai számára. Mindez azonban közös áldozatvállalást feltételez az önkormányzat és a helyi közösség részéről egyaránt.

Zugló Önkormányzatának meg kellett teremtenie a szükséges forrást a költségvetés kiegészítésére.

Mindezen indokok alapján, a megoldáskeresés szándékával Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2011 (XII.15.) számú rendeletével úgy döntött, hogy 2012. január 1-jétől bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját. Az adóból befolyó összeget az önkormányzat elkülönített számlán kezeli és kizárólag a kerület fejlesztésére, korszerűsítésére kívánja fordítani, melyek teljesüléséről minden évben elszámolunk a
polgárok felé.

A rendelet szerint kommunális adó fizetési kötelezettség terheli azokat a lakásokat, amelyek után építményadót nem kell fizetni. Ez a gyakorlatban azt jelenti: ha Önnek lakás céljára szolgáló ingatlana van a kerületben és a lakásban állandó bejelentéssel él a tulajdonos vagy egyenesági hozzátartozója (szülő, gyermek) akkor a lakás után kommunális adót kell fizetni.

A kommunális adó évi mértéke a lakás alapterületétől függően:

- 0-39 m2 alapterületű lakás után 12.000.- Ft,
- 40-79 m2 alapterületű lakás után 18.000.- Ft,
- 80 m2 vagy annál nagyobb lakás után 25.000.- Ft.

Az adót két egyenlő részletben tárgyév március 15. és szeptember 15. napjáig kell megfizetni. 2012-ben a március 15. határidő csak azokra vonatkozik, akik február végéig megkapják az adót megállapító határozatot. A február 29. után átvett határozatok esetében a határozatok kézhezvételét követő 30 napon belül kell a befizetési kötelezettséget teljesíteni.

Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Ha azonban az építményt vagyoni értékű jog terheli (haszonélvezeti jog), akkor az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Adókedvezményben részesülnek a 3 vagy több gyermeket nevelő családok: ezekre a lakásokra az egyébként fizetendő adó felét kell csak megfizetni. A nyugdíjasok 30% adókedvezményben részesülnek az után a lakás után, amelyikben laknak. A kiküldött határozatok a kedvezményeket már tartalmazzák.

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet hatálya alá tartozó adóalanyokat adóbevallási kötelezettség terheli, melynek benyújtási határideje 2012. február 29. Nem kell újabb adóbevallást benyújtani mindaddig, amíg az adóbevallásban feltüntetett adatokban változás nem történik. A fizetendő adót az adóhatóság határozattal állapítja meg, és ennek mellékleteként kapják meg a befizetéshez szükséges csekket is.

Azok a lakástulajdonosok, akik korábban már adtak be adóbevallást a lakásukról, névre szólóan meg fogják kapni az adóbevallási nyomtatványt a visszaküldéshez szükséges válaszborítékkal együtt. Ha a nyomtatványon feltüntetett adatokban időközben változás történt (pl. megváltozott a név), akkor új adóbevallást kell kitölteni, amennyiben a
nyomtatványon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek és az adófizetés módján sem kívánnak változtatni (I. pont: megállapodás vagy nem megállapodás alapján benyújtott bevallás), akkor a nyomtatványt az aláírást követően kérjük visszaküldeni.

Az adóbevallások postázása január hónap során megtörténik. Aki január 31-ig nem kap bevallási nyomtatványt, az önkormányzat honlapjáról www.zuglo.hu (Polgármesteri Hivatal/Tevékenység/Ügytípusok/Adóügyek/Kommunális adó vagy a lásd a mellékelt hivatkozást) letöltheti, vagy a Polgármesteri Hivatal épületében kialakított ügyfélszolgálaton (Bp. XIV. Pétervárad utca 2. fszt.) beszerezheti. Ha valaki egyik lehetőséggel sem tud élni, hívja az Adóügyi Osztályt a 87-29-124, 125 telefonszámokon. A bevallási nyomtatvány 2012. január 31. után lesz elérhető.

Budapest, 2012. január 5.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
Program Idõpont J.határidõ Szabad hely Fórum
Okostelefonokonon beolvasható QR kódunk
Ha papíralapú nyomtatványban szeretnéd lapunk linkjét megjelentetni, kérjük, tedd ki QR kódunk képét is, amelyet a kisképre kattintva tölthetsz le (png) nagyobb méretben. Az okostelefon tulajdonosa így egy kattintással eléri lapunkat nyomtatványodról. A nyomtatványon megjelenítendõ méret 100*100 képpont méretû lehet, azaz az itt látható kis méret. Ezt a telefon qrkód olvasója már be tudja olvasni.
Lapunk okostelefonokra is optimalizált, így azokon is kényelmesen böngészhetõ.